Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 2.1 (31-08-2022)

DentalRules maakt gebruik van de NLdigital voorwaarden, die kunt u onderaan de pagina downloaden.
Wij hebben enkele aanvullende bepalingen (Artikel 1.2 NLdigital) op de NLdigital voorwaarden die staan hieronder vermeld, dus vullen de NLdigital Voorwaarden aan of overschrijven de voorwaarde. Het overschrijven wordt uitdrukkelijk genoemd welk artikel het betreft en wat de afwijking is.

Indexering prijzen
Aanvulling op artikel 3.5: begin november van elk jaar bepalen wij de inflatiecorrectie voor het aankomende jaar.
Dit baseren wij op de prijsindex van CBS. Indien klant niet instemt met een prijswijziging, is klant slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 5% overschrijdt.

Betalingstermijn
Binnen DentalRules hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen. De klant kan het geld overmaken met een banktransactie, iDEAL-betaling of automatisch SEPA-incasso. Als de betalingstermijn wordt overschreden en niet betaald wordt dan kunnen wij het systeem uitschakelen totdat de achterstallige betalingen betaald zijn.

Opzegging
Als de klant heeft opgezegd kunnen ze inloggen in het systeem tot en met de laatste contractdatum.
Dit betekent dat de klant voor die datum alle gegevens uit het systeem gehaald moet hebben. Na het verstrijken van het contract verwijderen wij alle gegevens uit het systeem en is niet meer terug te halen. Dit i.v.m. de privacy wetgeving.

Alleen maar beschaafde klanten
Wij hanteren een strikte policy voor onze collega’s, dan vragen wij dat ook van onze klanten. Als wij merken dat wij niet met respect behandeld worden of dat bijvoorbeeld de zorg van de patiënt niet centraal staat kunnen wij na een waarschuwing het contract ontbinden met in achtneming van 2 maanden. Zodat de klant de tijd krijgt om de gegevens uit het systeem te halen.

Verwerkingsovereenkomst
Voor alle klanten hanteren wij dezelfde verwerkingsovereenkomst. Die kunt u hier na lezen.
Als u klant wordt van ons moet dit document ondertekend worden en terug gestuurd worden naar privacy@dentalrules.nl

Acceptatie van de software
Als bedoelt in artikel 36.1 doen wij geen acceptatietest. Wij gaan ervan uit dat als er iets is dat het bij de implementatiedag na voren is gekomen. Als daar niets uitgekomen is, dan heeft de klant het systeem geaccepteerd zoals hij is.

NLdigital Voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden van NLdigital (Versie 2020)

Menu