Algemene voorwaarden - DentalRules

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 2.4 (08-03-2024)

DentalRules maakt gebruik van de NLdigital voorwaarden, als u deze wilt downloaden klikt u op de link onder aan deze pagina.
DentalRules heeft een aantal aanvullende bepalingen op deze NLdigital voorwaarden zoals omschreven in artikel 1.2 NLdigital. Daar waar onze voorwaarden van de NLdigital-standaard afwijken staat dat duidelijk aangegeven.

Aanvullende bepalingen:

Algemeen (Aanvulling op artikel 30)
DentalRules verricht de SaaS-dienst in opdracht van klant. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat de klant de DentalRules online software in gebruik neemt.
Met het ondertekenen van de offerte en/of indienen van een aankoopopdracht verklaart de klant zich akkoord met de voorwaarden van DentalRules.

Indexering prijzen
(Aanvulling op artikel 3)
Indien klant niet instemt met een prijswijziging, is klant slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 5% overschrijdt.

Betalingstermijn (Aanvulling op artikel 3)
DentalRules hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. De klant kan het verschuldigde bedrag overmaken met een banktransactie, een iDEAL-betaling en automatisch SEPA-incasso. Als de betalingstermijn met 60 kalenderdagen wordt overschreden zal DentalRules de toegang tot de online softwareomgeving blokkeren, totdat de achterstallige betalingen voldaan zijn.

Opzegging (Aanvulling op artikel 4)
Opzeggen van de diensten kan per mail naar advies@dentalrules.nl. Als de klant heeft opgezegd blijft DentalRules beschikbaar tot en met de laatste contractdatum. Dit betekent dat de klant voor die datum alle gegevens uit het systeem kan extraheren. Na het verstrijken van het contract zijn die data niet meer in bewaring. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring (https://dentalrules.nl/privacyverklaring).

Verwerkingsovereenkomst (Aanvulling op artikel 6)
Voor alle klanten hanteert DentalRules dezelfde privacy afspraken. Deze staan vermeld in de AVG-overeenkomst die u ontvangt bij het starten van de licentie. De klant dient middels ondertekening akkoord te gaan met dit document en het te sturen naar privacy@dentalrules.nl

Acceptatietest (Aanvulling op artikel 36.1)
DentalRules komt geen acceptatietest overeen met de klant. Wanneer de klant akkoord is met definitieve training binnen de werkomgeving wordt deze gezien als acceptatie van de software.

”Fair relations” principe (Aanvulling op artikel 15)
DentalRules hanteert een strikte policy voor de collega’s; wij vragen dat ook van onze klanten. Bij een relatie tussen DentalRules en de klant gaat DentalRules van het positieve uit. Wanneer er geen wederzijdse respectvolle relatie kan worden onderhouden kan het contract worden ontbonden. De klant krijgt daarna nog twee maanden de tijd om de gegevens uit het systeem te halen.

Afmelding DentalRules evenementen (Aanvulling op hoofdstuk 9)
Wanneer de klant verhinderd is voor één van onze evenementen dan heeft de klant de mogelijkheid om uiterlijk 48 uur voor start van het evenement kosteloos te annuleren. Bij niet tijdig annuleren is DentalRules genoodzaakt de gemaakte kosten of een deel hiervan bij de klant in rekening te brengen.

NLdigital Voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden van NLdigital (Versie 2020)

Menu