Altijd up-to-date

Wet- en Regelgeving

De mondzorgbranche is onderhevig aan veranderende wet- en regelgeving. Het kost ontzettend veel tijd om op de hoogte te blijven van alle veranderingen en hieraan te voldoen. Daarnaast verschilt het nog eens per kanaal wat er gecommuniceerd wordt. DentalRules voorziet u van alle informatie omtrent veranderende wet- en regelgeving. Neem bijvoorbeeld de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbewerking (AVG). Hierbij voorzag Dental rules zijn klanten van het volgende:

Benodigde documenten:

 • Format verwerkingsovereenkomst
 • Checklist verwerkingsovereenkomst
 • Tekst voor in de praktijk
 • Tekst voor op de website
 • Formulier om patiënten te laten tekenen

Softwareprogramma:

 • Een verwerkingsregister
 • Datalekkenregister

Protocollen:

 • Privacy beleid
 • Datalekkenprotocol
 • Inschrijven patiënt
 • Hoe ga ik om met mijn patiëntdossier

Toelichtingsvideo:

 • Alle punten van de AVG worden toegelicht (inclusief voorbeelden)

Zodra er veranderingen zijn die voor u of uw praktijk van belang zijn, wordt u hierover op de hoogte gesteld. Om u te ontlasten en eenvoudiger aan deze veranderingen te laten voldoen bouwt DentalRules hier, waar mogelijk, software omheen. Daarnaast zorgt DentalRules voor toelichtingsvideo’s om de veranderde wet- en regelgeving en diens impact op een heldere manier over te brengen.

Menu