Blijf up to date: de wet en regelgeving mondzorg | DentalRules

Altijd up-to-date

Wet- en Regelgeving

De mondzorgbranche is onderhevig aan steeds veranderende wet- en regelgeving. Het vergt veel tijd om op de hoogte te blijven van alle veranderingen en aan de eisen te blijven voldoen. Bovendien kan per instantie verschillen hoe de regelingen geïnterpreteerd en gecommuniceerd worden. DentalRules voorziet u overzichtelijk van alle informatie omtrent veranderende wet- en regelgeving.

Zodra veranderingen in wet- en regelgeving worden doorgevoerd die voor u of uw praktijk van belang zijn, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. DentalRules zet waar mogelijk de vereisten om in software, bijvoorbeeld bij het verwerkersregister. Daarnaast zorgt DentalRules voor toelichtingsvideo’s waarin de veranderde wet- en regelgeving en de impact op de dagelijkse processen in de tandartspraktijk duidelijk worden toegelicht. U bent dus altijd up-to-date.

Een voorbeeld: sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbewerking (AVG) voorziet DentalRules zijn klanten van de volgende documenten en registers:

Alle benodigde documenten om te voldoen aan de AVG:

 • Format verwerkingsovereenkomst
 • Checklist verwerkingsovereenkomst
 • Tekst voor in de praktijk
 • Tekst voor op de website
 • Formulier om patiënten te laten tekenen

Softwareprogramma:

 • Verwerkingsregister
 • Datalekkenregister

Protocollen:

 • Privacybeleid
 • Datalekkenprotocol
 • Protocol Inschrijven patiënt
 • Hoe ga ik om met mijn patiëntdossier

Toelichtingsvideo:

 • Alle punten van de AVG (inclusief voorbeelden)
Menu