Doel van de WIP richtlijnen - DentalRules

Doel van de WIP richtlijnen

Doel van de richtlijn

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) stelt landelijke richtlijnen op voor de preventie van infecties in onder andere tandartspraktijken met als doel richting te geven aan het handelen in de praktijk. Instellingen kunnen de WIP richtlijnen gebruiken als uitgangspunt voor het vaststellen protocollen en werkinstructies. De richtlijnen zijn professionele standaarden die in samenwerking met professionals en beroepsgroepen tot stand komen.

De richtlijnen hebben betrekking op de praktijk, praktijkvoering en personeel.  De richtlijn Infectiepreventie heeft tot doel om zorg gerelateerde infecties bij patiënten te voorkomen en daarnaast het voorkomen van infecties dan wel ziektes bij de desbetreffende zorgverleners. De bovenstaande doelen zijn het fundament voor de opgestelde voorzorgsmaatregelen binnen de richtlijn. Zo is het doel van de richtlijn het reduceren van het infectierisico onder zowel patiënten als medewerkers. Deze infecties komen veelal tot stand door wondinfecties, overdraagbare infecties en pathogene bacteriën en virussen per bloed. De WIP richtlijn zijn een aanvulling op WIP richtlijnen, bijbehorende NENnormen, de landelijke Richtlijn Preventie transmissie van hepatitis B (van medisch personeel naar patiënten, 2012) en de ARBO-richtlijnen

Kaders van de richtlijn

De richtlijn WIP is toegespitst op alle patiënten die mondzorgpraktijken consulteren buiten het ziekenhuis om, oftewel een groot aandeel van alle praktijken. De kaders de richtlijn zijn conform de ARBO-eisen en normen en wetgeving. Deze kaders kunnen worden omvat in de volgende categorieën:

  • Persoonlijke hygiëne en beschermingsmiddelen
  • Handhygiëne
  • Infecties en Immunisatie
  • Accidenteel bloedcontact
  • Reiniging, desinfectie van oppervlakken, ruimten, apparatuur en materialen
  • Reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium
  • Randvoorwaardes aan ruimtes in een mondzorgpraktijk
  • Kwaliteitsbeleid van water uit de behandelunit
  • Chirurgische ingrepen in de mondholte
  • Afval

De WIP richtlijnen zijn opgesteld voor zowel de zorgverlener als de patiënt, bij het navolgen van deze richtlijnen wordt het risico op infectie geminimaliseerd. De richtlijn omvat een aantal facetten waar binnen de praktijk kans op infectie aanwezig is, door de richtlijn op te volgen zouden binnen deze “risicofacetten” de kans op infectie gereduceerd dan wel geëlimineerd kunnen worden.

Wat vinden wij belangrijk?

Klanttevredenheid

Wij vinden het belangrijk dat de software u ook echt helpt.

Hoogste kwaliteit

Wij streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit.

Uw feedback

Wij gebruiken uw feedback om ons systeem te verbeteren.

Zekerheid

U kunt gerust zijn dat alles op orde is.

Wat bieden wij onze klanten?

Interim Praktijkmanagement

Ondersteuning van een ervaren praktijkmanager bij u in de praktijk.

ISO-9001/HKZ-certificering

Patiëntenquête

Voor de KRT-punten en gekoppeld aan uw medewerkers.

Video’s

Uitlegvideo’s over nieuwe wet- en regelgeving.
Menu