Het nut van protocollen in een tandartspraktijk - DentalRules

Het nut van protocollen in een tandartspraktijk

Een protocol in de tandartspraktijk is niet slechts een werkinstructie die van bovenaf opgelegd wordt en waar iedereen maar naar te werken heeft. Het is juist essentieel om ook de inhoud van het protocol en het proces te kennen en te begrijpen en dit als team nader te bespreken, zodat iedereen binnen de praktijk zich hieraan kan conformeren. Binnen de tandartspraktijk is het noodzakelijk dat uw medewerkers de procedures en de aanwezige protocollen van de tandartspraktijk kennen, maar er zeker ook naar handelen.

Bij het opstellen van protocollen van de tandarts wordt namelijk nauwgezet schriftelijk vastgelegd wat men in een bepaalde situatie moet doen en met welke middelen men dat moet doen. Zodoende geeft elk protocol in de tandartspraktijk dan helderheid en structuur over hetgeen er moet klaarliggen en hoe iets uitgevoerd moet worden.

In de tandartspraktijk dient men ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt waarom een protocol geschreven is , zoals hij geschreven is. Want het kan voorkomen dat iemand het niet eens is met bijvoorbeeld een protocol voor een tandartsassistente en misschien wel een uitstekend idee heeft om dit te wijzigen.

Verder is het belangrijk om te bepalen wie welke kennis moet hebben en mensen verantwoordelijk te maken voor specifieke processen. Wanneer tandarts protocollen door het team worden gedragen is het goed om deze actueel te houden door specifieke onderdelen ervan te bespreken tijdens een teamoverleg. Zo kan men bijvoorbeeld steeds een protocol voor een tandartsassistente belichten en eventueel aanpassen. Uiteindelijk resulteert dit in zekerheid, duidelijkheid en tijdwinst binnen de praktijk.

We adviseren om overal dezelfde structuur te hanteren om tandartsprotocollen te schrijven.

 1. Wat is het doel van het protocol tandartspraktijk en waarin moet dit resulteren. ( doel)
 2. Wat is er nodig wat betreft materialen om het gewenste doel te realiseren. ( benodigdheden)
 3. Welke stappen moeten doorlopen worden.(werkwijze)
 4. Aan welke eisen moet voldaan worden? ( criteria)
 5. Welke instructie wordt gegeven aan de patiënt.

Wij ondersteunen u graag in het realiseren en verwerken van benodigde tandarts protocollen en een effectieve werkwijze.

Hoe wij u helpen met het opstellen van effectieve protocollen/werkwijze:

 • De protocollen zijn netjes geordend op basis van een processenstructuur, zodat uw medewerkers direct weten waar zij het benodigde protocol kunnen vinden. (zie afbeelding hieronder).
 • Wij stellen een database voor u beschikbaar waar alle benodigde modelprotocollen te vinden zijn.
  • Deze protocollen kunt u gelijk gebruiken als vergelijkingsmateriaal wanneer u uw eigen protocollen bekijkt.
 • Bij veranderende wet- en regelgeving stellen wij nieuwe model-protocollen voor u op.
 • U weet zeker dat iedereen de aangegeven protocollen gelezen, begrepen en akkoord heeft.
 • Wanneer u klant van ons wordt, vragen wij uw huidige tandartsprotocollen op, bekijken waar u eventueel nog protocollen mist en voegen deze bij, zodat u zeker weet een totaalpakket te hebben.

Zo zorgen wij ervoor met deel van dit programma dat wij u ontzorgen met de protocollen binnen uw tandartspraktijk. Wilt u hier meer over weten? Dan horen wij graag van u! U kunt contact met ons opnemen via info@dentalrules.nl of u kunt ons bellen op +31 36 52 51 976.

Wat vinden wij belangrijk?

Klanttevredenheid

Wij vinden het belangrijk dat de software u ook echt helpt.

Hoogste kwaliteit

Wij streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit.

Uw feedback

Wij gebruiken uw feedback om ons systeem te verbeteren.

Zekerheid

U kunt gerust zijn dat alles op orde is.

Wat bieden wij onze klanten?

Interim Praktijkmanagement

Ondersteuning van een ervaren praktijkmanager bij u in de praktijk.

ISO-9001/HKZ-certificering

Patiëntenquête

Voor de KRT-punten en gekoppeld aan uw medewerkers.

Video’s

Uitlegvideo’s over nieuwe wet- en regelgeving.
Menu