Incidenten- & Klachtenregistratie

Zekerheid dat de formulieren volledig worden ingevuld

Melding of iets een incident of calamiteit is

Incidenten gelijk koppelen aan de vergadering

Het inzichtelijk maken van incidenten en klachten is belangrijk voor het lerend vermogen van uw organisatie. Daarnaast is dit sinds de WKKGZ (januari 2016) vereist in plaats van het kwaliteitsjaarverslag.

De drie verschillende formulieren (patiëntincidenten, medewerkersincidenten en klachten) zijn opgedeeld in drie stappen. Eerst wordt gecontroleerd of alle verplichte velden zijn ingevuld. Daarna wordt de analyse uitgevoerd, waarin wordt aangegeven of sprake is van een incident of van een calamiteit. Tot slot wordt drie maanden later geëvalueerd of de maatregel ook het gewenste effect heeft bereikt.

Incidenten en klachten kunnen direct worden gekoppeld aan de vergadering. Prikincident? Dit wordt direct gekoppeld aan het personeelsdossier van het medewerker.
Personeelsdossier

Al uw personeelsdocumentatie speciaal voor de mondzorg

Vergaderingen

Actiepunten kunnen niet meer vergeten worden en de notulen worden in het programma opgeslagen

Protocollen

Alle benodigde protocollen voor uw praktijk

Gevaarlijke stoffen

Eén overzicht van al uw stoffen en bijhorende risico’s

Taken

Overzicht van al uw dag-, week-, maand- en jaartaken

Menu