Kwaliteitsmanagementsysteem in de mondzorg | DentalRules

Kwaliteitsmanagement mondzorg

Kwaliteitsmanagementsysteem
op maat

Op het systeem van DentalRules kunt u verschillende labels plakken: het is een kwaliteitsmanagementsysteem, een controlemechanisme en een HR-pakket. U hebt dus eigenlijk alle zaken in één systeem. Dit betekent in het kort dat DentalRules ervoor zorgt dat u alle praktijkzaken centraal vastlegt en dat u het overzicht behoudt met behulp van de meldingen die u krijgt vanuit het systeem. Zo ondersteunt DentalRules u bij het behalen van en blijven voldoen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit. Wij begeleiden u en uw collega’s tijdens de implementatie, zodat u zeker weet dat alles klopt en u sturing kunt geven aan uw organisatie.

Voldoen aan kwaliteitseisen
DentalRules hanteert de gebruiksnormen waarvan uit de praktijk is gebleken dat deze het beste zijn, de best practices. Dit betekent dat DentalRules alle handvatten biedt om te voldoen aan alle kwaliteitseisen. Bovendien, u kunt uw bedrijfsprocessen personaliseren naar de kwaliteitsdoeleinden die u daarbovenop wilt behalen. DentalRules denkt met u mee hoe deze bereikt kunnen worden en helpt u met het inregelen.

Kwaliteitsmanagement
Vaak is niet helemaal duidelijk wat kwaliteitsmanagement in de tandartspraktijk betekent. Het principe is: u beschrijft het proces en op het moment dat sprake is van een afwijking (een incident) wordt gekeken hoe deze kon ontstaan. Vervolgens wordt beoordeeld of de werkwijze aangepast moet worden. Tot slot wordt, volgens de eisen uit de Wkkgz, drie maanden later beoordeeld of de eventuele verbeterde werkwijze daadwerkelijk effect heeft gehad op het proces. Dit staat ook wel bekend als het Plan-Do-Act-Check principe.

Wat wordt dan gezien als kwaliteit? Bij het kwaliteitsprincipe en kwaliteitsmanagement is de kwaliteit subjectief. Dit betekent dat de patiënt de kwaliteit van de geplaatste vulling niet kan beoordelen, maar hij/zij kan u wel beoordelen op vragen als: ben ik vriendelijk ontvangen? Ben ik het eens met de factuur? Was alles duidelijk? Als dit niet het geval is, dient u deze klachten zorgvuldig te behandelen. Klachten zijn immers incidenten. Daarnaast dient u de algehele patiënttevredenheid te meten.

Om de gewenste kwaliteit te behalen en behouden, dient u alle benodigde gegevens in te vullen, de functionaliteiten daadwerkelijk te gebruiken en de meldingen op te volgen. Het is belangrijk dat u zelf het overzicht houdt. U analyseert en controleert de gegevens in het systeem.

Kwaliteitsmanagementsoftware
Dankzij het gebruik van kwaliteitsmanagementsoftware is het administreren, analyseren en beoordelen van alle bedrijfsprocessen een stuk eenvoudiger en overzichtelijker. Zo kijkt iedereen altijd naar de laatste versie van een werkwijze of protocol, kunnen meldingen niet verloren gaan en wordt u bij openstaande acties eraan herinnerd om deze op te pakken. Daarnaast kunt u eenvoudig vaststellen hoe vaak bepaalde incidenten plaatsvinden en hoeveel incidenten elke medewerker heeft. Dit geeft ook het belang van goed gebruik van het systeem aan: als u de gegevens goed invoert en bijhoudt hoe u incidenten kunt voorkomen, dan zal het aantal incidenten afnemen. Zo kunt u een eis die voortkomt uit de wet (Wkkgz) gebruiken als een middel om de kwaliteit van de zorg die uw praktijk biedt te verbeteren.

Onze kwaliteitsmanagementsoftware bundelt allerlei zaken. De kwaliteit van een tandartspraktijk wordt namelijk niet alleen bepaald door het aantal incidenten, maar ook door de bezettingsgraad van het personeel en de aanwezigheid van voldoende voorraad. Daarom kunt u ook de personeelsplanning en het voorraadbeheer terugvinden in ons systeem.

Een kwaliteitsmanagementsysteem met constante verbetering
Ons kwaliteitsmanagementsysteem gaat met de tijd mee. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is dat we de veranderende wet- en regelgeving voor u bijhouden. Als sprake is van nieuwe of andere eisen, verwerken we dit in het systeem. Daarnaast luisteren wij naar uw behoeftes en kijken we hoe we administratieve handelingen voor u zo eenvoudig mogelijk kunnen maken. We zijn altijd bezig om ons systeem verder te ontwikkelen, u meer te ontzorgen en u te ondersteunen bij het realiseren van kwaliteitsdoelstellingen.


Certificering
Wij krijgen vaak de vraag: ‘Hoe ver ben ik dan nog verwijderd van een certificering?’ Het antwoord is dat alleen nog een audit op locatie nodig is. Wij kunnen dit immers niet uitvoeren. Daarom werken we samen met een aantal partners die dit wel kunnen. Verbetervoorstellen en actiepunten die uit de audit voortkomen, zullen weer in het systeem verwerkt worden. Dit zorgt er niet alleen voor dat het proces van kwaliteitsmanagement efficiënter verloopt, maar maakt dit proces ook goedkoper, omdat het aantal uren van de auditor lager zijn.

Menu