Het verhaal van DentalRules | Software voor uw tandartsenpraktijk

Over ons

DentalRules is gespecialiseerd in digitalisering, procesoptimalisatie en automatisering van procedures binnen de tandartspraktijk. Met een online softwaresysteem optimaliseren wij de processen binnen de mondzorgpraktijk.

Visie
DentalRules helpt om het maximale uit de dagelijkse werkzaamheden te halen zodat de werknemers niet alleen efficiënter en effectiever maar ook plezieriger werken.
Missie
DentalRules is een dienstverlener die een SaaS-oplossing aanbiedt die ondersteunt bij de bedrijfsvoering. Dit doet DentalRules door software ontwikkeling en door persoonlijke begeleiding van de implementatie van de software binnen de mondzorgpraktijk. Het systeem optimaliseert de praktijkprocessen door overzicht, inzicht en sturing te bieden met als resultaat besparing van tijd, kosten en verhoging van de werkvreugde.

 

Strategie
Ons streven is dat DentalRules de praktijkprocessen het best laat aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen. Tijdens het persoonlijke implementatieproces worden de wensen in kaart gebracht. Om te waarborgen dat het systeem optimaal aansluit aan de praktijk verwerkt DentalRules innovatieve ideeën in de software, anticipeert DentalRules op marktontwikkelingen en investeert DentalRules in wet- en regelgeving. Het systeem sluit op die manier optimaal aan op de taken en wensen van de praktijkmedewerkers. DentalRules informeert de gebruikers over veranderingen in de markt en traint hen om de toegevoegde waarde van de software te maximaliseren.

Enkele functionaliteiten van DentalRules

Personeelsdossier

Al uw personeelsdocumentatie speciaal voor de mondzorg

Vergaderingen

Actiepunten kunnen niet meer vergeten worden en notulen worden in het programma opgeslagen

Roosters

Gemakkelijk al uw personeel inplannen en her-inplannen

Intranet

Stuur meldingen voor de hele praktijk, chat in groepen of onderling

Verzuimregistratie

Alle verzuimaanvragen en overuren digitaal in één overzicht gekoppeld aan het rooster

Koppeling met salarisverwerkingsprogramma

Synchronisatie  met uw salarisverwerkingsprogramma

Ons verhaal

Kasten vol met protocollen, onderhoudsbonnen, storingsbonnen, personeelsdocumenten en papieren aftekenlijsten maken het lastig om de juiste informatie snel te raadplegen. De moeder van de oprichter van DentalRules liep tegen deze problemen aan. Zij zag erg op tegen het inzetten van protocollen of het analyseren van documentatie en zij wist niet waar ze moest beginnen. De juiste informatie was moeilijk vindbaar en soms ingewikkeld door de constant veranderende wet- en regelgeving. Ondertussen heeft heel Tandheelkundig Nederland hiermee te maken.

DentalRules gelooft dat de manier waarop kwaliteitsmanagement wordt uitgevoerd, geoptimaliseerd kan worden door middel van digitalisering en automatisering binnen de mondzorg. Het opzetten van kwaliteitsmanagement en het waarborgen hiervan willen wij voor de praktijk efficiënter, effectiever en plezieriger maken. Het voeren van optimaal kwaliteitsmanagement; het managen, optimaliseren en controleren van alle processen binnen de praktijk, wordt steeds belangrijker. Praktijken groeien in omvang en de druk vanuit de overheid, met betrekking tot veranderende wet- en regelgeving, zorgverzekeraars, declaratiekantoren en de daaruit vloeiende inspectie, neemt toe. Een compleet kwaliteitsmanagementsoftwaresysteem dat processen digitaliseert, automatiseert en de juiste ondersteuning biedt op het gebied van wet- en regelgeving, kan veel tijdswinst, gemak, zekerheid en kwaliteit realiseren.

DentalRules staat voor betrokkenheid, gedrevenheid, betrouwbaarheid, innovatie en flexibiliteit. Dit laten wij zien door constant te vragen naar feedback en behoeftes van onze klanten, het monitoren van de veranderende wet- en regelgeving en een verfrissende blik van diverse teamleden. Zij bestaan uit onder andere programmeurs, juridisch onderlegde medewerkers en bedrijfskundigen. Met dit team en deze waardes willen wij onze klanten nog meer ontzorgen, ondersteunen en inzicht bieden in informatie en processen die binnen de praktijk plaatsvinden.

De kwaliteit van het systeem wordt bepaald door hoe zij ons systeem integreren in de dagelijkse werkroutine. De relatie die wij met onze klanten hebben is net zo belangrijk als de kwaliteit van ons systeem. Daarom werken wij elke dag met de visie “wij zijn pas tevreden als u dat ook bent”.

DentalRules is een kwaliteitsmanagementsoftwaresysteem om overzicht en inzicht te bieden in alle documentatie en processen binnen een mondzorgpraktijk. Dit betekent dat wij alle processen van een praktijk digitaliseren en zo veel mogelijk automatiseren. Daarnaast bieden wij ondersteunende dienstverlening in de vorm van het monitoren en toelichten van de veranderende wet- en regelgeving. Dit wordt gedaan door middel van video’s, documentatie en model-protocollen.

De software is voor iedereen binnen uw praktijk, van de assistente tot aan u als praktijkhouder. Het is software dat het team binnen uw praktijk zekerheid en gemak geeft en helpt naar de volgende stap in het voeren van kwaliteitsmanagement. Daarnaast zorgt DentalRules voor het meest belangrijke binnen uw praktijk: meer tijd voor de patiënt.

Menu