Protocol röntgenfoto maken tandarts - DentalRules

Protocol röntgenfoto maken tandarts

Voor sommige behandelingen heeft de tandarts een foto nodig om goed te kunnen beoordelen wat de situatie van de tandwortels is. Er kunnen zogenaamde solo foto’s gemaakt worden maar ook een OPT (brede overzichtsfoto van de kaak). De röntgenfoto’s worden gemaakt volgens het protocol röntgenfoto maken tandarts. De tandarts gebruikt hiervoor röntgenapparatuur die aan alle eisen voldoet. Ook de tandarts dient geschoold te zijn voor het maken van röntgenopname. Hij moet medische deskundig zijn op het gebied van stralingsbescherming. De eisen waaraan een röntgenapparatuur moet voldoen en welke opleiding nodig is staan ook in een Protocol röntgenfoto beschreven.

Voor het maken van de röntgenopname dient de tandarts en ook de assistente de daarvoor geldende protocollen te volgen. Daarnaast moet er gekeken worden naar de medische toestand van de patiënt (in sommige gevallen wordt het afgeraden om een röntgenfoto te maken).

Het doel van het Protocol röntgenfoto maken tandarts is;

Het op een voor de patiënt en tandarts veilige manier om een röntgenfoto te maken, dit geldt voor bitewings, solo foto’s, OPT en RSP. Het beleid van de praktijk is geen röntgenopnamen te maken bij zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger zouden kunnen zijn tenzij zij er expliciet mee instemmen wel röntgenopnamen te maken. Tijdens de opname moeten de tandarts en de assistente zich buiten de ruimte met het röntgenapparaat bevinden, de tandarts moet de patiënt constant in de gaten houden via een spiegel.

In het Protocol röntgenfoto maken tandarts staat ook hoe de röntgenopname gemaakt moet worden en hoe het apparaat ingesteld moet worden. Natuurlijk gelden er ook hygiëneregels voor het maken van een röntgen opname denk hierbij aan gebruik handschoenen en mondkapje en ook aan het schoonmaken van het werkblad voordat de opname gemaakt wordt. Na het maken van een röntgenopname moet ook alles weer gedesinfecteerd worden, apparatuur, gebruikte hulpmiddelen voor het maken van de röntgenopname.

En als laatste moeten de röntgenfoto’s beoordeeld worden en verwerkt worden in het patiëntendossier ook dit staat in het Protocol röntgenfoto maken tandarts

Organisatorische maatregelen Protocol röntgenfoto maken tandarts

  • Foto’s worden alleen gemaakt door de behandelende tandarts of een door hem/haar aangewezen persoon
  • De opdrachtgever moet beschikbaar zijn.
  • Wanneer de noodzaak aanwezig is bij de patiënt te blijven, wordt door de behandelaar teen loodschort gedragen
  • Ter bescherming van de kwetsbare (jonge) patiënt wordt bij intra orale foto’s gebruik gemaakt van een loodkraag
  • Assistent(en) hebben cursus gevolgd over de risico’s van ioniserende straling en de te nemen maatregelen.
  • Door nascholing wordt door de arts de stralingsdeskundigheid op peil gehouden
  • Jaarlijks wordt de apparatuur gecontroleerd
  • Jaarlijks worden de veiligheidsmiddelen gecontroleerde

Wat vinden wij belangrijk?

Klanttevredenheid

Wij vinden het belangrijk dat de software u ook echt helpt.

Hoogste kwaliteit

Wij streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit.

Uw feedback

Wij gebruiken uw feedback om ons systeem te verbeteren.

Zekerheid

U kunt gerust zijn dat alles op orde is.

Wat bieden wij onze klanten?

Interim Praktijkmanagement

Ondersteuning van een ervaren praktijkmanager bij u in de praktijk.

ISO-9001/HKZ-certificering

Patiëntenquête

Voor de KRT-punten en gekoppeld aan uw medewerkers.

Video’s

Uitlegvideo’s over nieuwe wet- en regelgeving.
Menu