Protocollen

Altijd compleet en up-to-date met protocollen in de praktijk

Duidelijke afspraken met medewerkers volgens de meest recente wet- en regelgeving

Belang van protocollen in de tandartspraktijk

Een protocol dient te worden gebruikt ter ondersteuning van het proces binnen de tandartspraktijk, zodat iedereen via dezelfde wijze werkt. In de protocollen binnen een praktijk worden de verschillende werkwijzen, zoals het voorbereiden van een behandeltray of het uitvoeren van een extractie, stapsgewijs omschreven. Tijdens het opstellen van deze protocollen dient er rekening te worden gehouden met richtlijnen op bijvoorbeeld het gebied van infectiepreventie, röntgen of behandelingen. Tegelijkertijd moet een protocol niet te lang zijn, daarom kunnen binnen DentalRules aan de protocollen richtlijnen en handleidingen of andere documenten worden gekoppeld. Zo blijft het protocol kort en krachtig. Daarnaast nodigt het veel meer uit om het protocol te lezen.

De tandarts ZZP’er is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen behandelprotocollen en daarbij verantwoordelijk voor de incidenten. Maar doordat alle collega’s op dezelfde manier het werk uitvoeren, kan de behandelaar zich volledig focussen op de behandeling die hij/zij dient uit te voeren. Deze rust zal de patiënt ook merken wanneer deze zich binnen de praktijk bevindt. Met andere woorden: als de protocollen juist worden opgesteld en gevolgd door alle collega’s binnen het team zullen o.a. de volgende voordelen worden gerealiseerd: éénduidigheid, efficiëntie binnen de praktijk, minder fouten en verlaagde werkdruk. Daarnaast zal iedereen binnen uw tandartspraktijk met meer plezier naar het werk gaan.

Maak professionele protocollen voor tandheelkunde

Het is belangrijk om éénduidigheid te hebben binnen alle protocollen in de praktijk. Denk hierbij aan structuur en schrijfstijl. Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle collega’s kijken naar dezelfde versie en niet dat er verschillende versies door de praktijk zwerven. Het is daarom belangrijk om de protocollen digitaal op te slaan op één plek.

DentalRules biedt om deze redenen model-protocollen binnen de tandheelkunde die allemaal zijn opgesteld via dezelfde wijze: doel, werkwijze, instructie en criteria. Deze structuur is gebaseerd op de normen vanuit de ISO:9001:2015 / HKZ. Daarnaast worden de protocollen binnen het programma opgeslagen, aangepast en alle oude versies opgeslagen. Zodat u altijd kunt zien hoe de protocollen zijn gewijzigd in de afgelopen periode.

Altijd complete en up-to-date protocollen voor de tandarts bij DentalRules

DentalRules haar model tandarts protocollen zijn conform alle geldende wet- en regelgeving. Door deze toe te spitsen naar uw eigen praktijk weet u na een korte tijdsinvestering zeker dat uw protocollen volgens de geldende wet- en regelgeving zijn. Deze protocollen kunt u ook naast uw huidige protocollen houden om alles te controleren.

Om ervoor te zorgen dat al uw personeel ook volgens dezelfde protocollen werkt, kunt u uw medewerkers hieraan koppelen. Via deze weg kunnen zij per protocol aangeven of zij deze hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord zijn. Wenst u uw personeel hierop te toetsen? Dan kunt u onze toetsen gebruiken of uw eigen toetsen ontwikkelen.

Past u het protocol aan door een nieuwe werkwijze in de praktijk of nieuwe wet- en regelgeving, dan wordt de oude versie opgeslagen en zien u en uw collega’s in het rood wat er weggehaald is en in het groen wat er bijgevoegd is. Daarnaast krijgt iedereen in de praktijk de melding dat het protocol is aangepast met de vraag om deze opnieuw af te tekenen.

Verandert er wat in de wet? Wij informeren u hierover en helpen u hiermee op weg. Dit doen wij door de volgende werkwijze: Wij maken nieuwe model-protocollen, ondersteunende documentatie, maken toelichtingsvideo’s op dit specifieke onderwerp, eventuele ondersteunende software en u kunt ons altijd bellen op +31 36 525 1976 of mailen naar info@dentalrules.nl voor al uw vragen. Het is ook mogelijk om direct een demo aan te vragen via het contactformulier.

Up-To-Date

Altijd Up-To-Date

Taken

Overzicht van al uw dag/week/maand en jaartaken

Gevaarlijke stoffen register

Eén overzicht van al uw stoffen en bijhorende risico’s

Incidentenregistratie

Verbetervoorstellen en incidentenregistratie conform de WKKGZ

Menu