Maak Professionele Protocollen | Tandartspraktijk | DentalRules

Protocollen

Altijd protocollen up-to-date conform alle wet- en regelgeving

Modelprotocollen volgens de normen uit de ISO:9001:2015 / HKZ

De nieuwste versie van de protocollen altijd binnen handbereik voor alle collega’s

Het belang van protocollen in de tandartspraktijk

Een protocol wordt gebruikt ter ondersteuning van de processen in de tandartspraktijk, zodat iedereen op dezelfde wijze werkt. De protocollen omschrijven stapsgewijs de verschillende werkwijzen in een praktijk, zoals het voorbereiden van een behandeltray of het uitvoeren van een extractie. Tijdens het opstellen van deze protocollen dient rekening te worden gehouden met diverse richtlijnen en wet- en regelgeving, onder meer op het gebied van infectiepreventie, röntgen en behandelingen.

Managers en zzp’ers zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de behandelprotocollen in de praktijk. Elke medewerker is daarnaast verantwoordelijk voor het voorkomen van incidenten. Dankzij de protocollen die in DentalRules eenvoudig up-to-date gehouden kunnen worden, werkt elke medewerker in de praktijk op dezelfde manier en kan de behandelaar zich volledig focussen op de behandeling die hij/zij uitvoert. De rust die hierdoor in de praktijk ontstaat, zal de patiënt ook merken. Met andere woorden: als de protocollen goed worden opgesteld en door alle collega’s worden gevolgd, zullen onder meer de volgende voordelen in de praktijk worden gerealiseerd: eenduidigheid, efficiëntie, minder fouten en een verlaagde werkdruk. Dit kan alleen maar positief bijdragen aan het werkplezier.

Professionele protocollen voor uw tandheelkundige praktijk

Aangezien alle collega’s op dezelfde manier en volgens de laatste wet- en regelgeving dienen te werken, is het belangrijk dat iedereen in de praktijk de relevante protocollen voor zijn of haar functie kent en snapt. Door de grote hoeveelheid aan wet- en regelgeving en richtlijnen is het soms lastig om door de bomen het bos te zien. Daarom hebben wij modelprotocollen gemaakt die toepasbaar zijn op elke praktijk en die u alleen nog hoeft aan te passen aan uw praktijksituatie. De modelprotocollen voor de tandarts en ondersteunende collega’s van DentalRules zijn conform alle geldende wet- en regelgeving. U kunt richtlijnen, handleidingen en andere documenten koppelen aan het protocol. Hierdoor heb u alle relevante informatie binnen handbereik.

U kunt deze protocollen op twee manieren gebruiken. Ten eerste kunt u ons modelprotocol toesnijden op uw eigen praktijk. Dit betekent dat u ons protocol gebruikt en aanpast aan uw situatie. Ten tweede, wanneer u begint te werken met ons systeem, kunt u uw protocollen naar ons toesturen. Deze uploaden wij voor u in het systeem. U kunt uw eigen protocol naast ons modelprotocol houden om te controleren of u nog iets uit ons modelprotocol kunt toevoegen aan uw eigen protocol of dat u al voldoet aan alle wet- en regelgeving.

Altijd complete en up-to-date protocollen voor de tandarts en ondersteunend personeel met DentalRules

Eenduidigheid van protocollen in de praktijk is belangrijk. Hierbij wordt ten eerste gedoeld op structuur en schrijfstijl. DentalRules biedt daarom modelprotocollen in de tandheelkunde aan die allemaal dezelfde opbouw hebben: doel, werkwijze, instructie en criteria. Deze structuur is gebaseerd op de normen vanuit ISO:9001:2015 / HKZ. Ten tweede is het belangrijk dat alle collega’s volgens dezelfde versie van het protocol werken. Met DentalRules slaat u alle protocollen digitaal op één plek op, waardoor alle collega’s dezelfde versie van het protocol tot hun beschikking hebben.

De protocollen worden bovendien in het systeem opgeslagen en aangepast. Als u het protocol aanpast aan een nieuwe werkwijze in de praktijk en/of aan nieuwe wet- en regelgeving, dan wordt de oude versie opgeslagen. Alle medewerkers in de praktijk kunnen zo blijven zien hoe de protocollen zijn gewijzigd. Daarnaast krijgt iedereen in de praktijk niet alleen de melding dat het protocol is aangepast, maar krijgen alle medewerkers meteen de vraag om dit opnieuw te lezen, aan te geven dat ze het begrepen hebben en akkoord te gaan (leesbevestiging). Wenst u uw personeel ook te toetsen op hun begrip van het protocol? Dan kunt u onze toetsvragen gebruiken of uw eigen toetsen ontwikkelen.

Verandering in wet- of regelgeving? Wij informeren u hierover en helpen u op weg. Wij maken nieuwe modelprotocollen, ondersteunende documentatie, toelichtingsvideo’s en eventuele ondersteunende software. U kunt met al uw vragen natuurlijk ook altijd +31 36 525 1976 bellen of mailen naar info@dentalrules.nl.

Up-To-Date

Altijd Up-To-Date

Taken

Overzicht van al uw dag/week/maand en jaartaken

Gevaarlijke stoffen register

Eén overzicht van al uw stoffen en bijhorende risico’s

Incidentenregistratie

Verbetervoorstellen en incidentenregistratie conform de WKKGZ

Menu