Storingsregister

Inzicht in alle storingen die er zijn geweest aan elk specifieke apparaat

Geen onnodige communicatie meer over storingen binnen de praktijk

Volledig overzicht van uw complete inventaris!

Ze zijn vervelend, kosten veel geld en verstoren bedrijfsprocessen: storingen. Met DentalRules heeft u hier altijd zicht op. De medewerker die de storing constateert, meldt de storing in het programma en deze is vervolgens voor iedereen op elk moment zichtbaar. Wanneer u vervolgens contact heeft met de leverancier, kunt u precies zien hoe vaak een bepaalde storing heeft plaatsgevonden en wat dit heeft gekost.

Deze storingen zijn gekoppeld aan de leverancier, net zoals de periodieke taken. Zo ziet u in één overzicht de tijdslijn wanneer er onderhoud en storingen hebben plaatsgevonden. Zo ziet u dus direct of u om onjuiste redenen voorrijdkosten/monteurskosten heeft betaald!

Taken

Overzicht van al uw dag-, week-, maand- en jaartaken

Hoekstukken

Een overzicht van al uw reparaties aan alle hoekstukken

Protocollen

Alle benodigde protocollen voor uw praktijk

Personeelsdossier

Al uw personeelsdocumentatie speciaal voor de mondzorg

Vergaderingen

Actiepunten kunnen niet meer vergeten worden en de notulen worden in het programma opgeslagen

Intranet

Stuur meldingen voor de hele praktijk, chat in groepen of onderling

Menu