Storingenregister - DentalRules

Storingenregister

Inzicht in alle storingen die er zijn geweest aan elk specifieke apparaat

Geen onnodige communicatie meer over storingen binnen de praktijk

Een volledig overzicht van uw complete inventaris

Ze zijn vervelend, kosten veel geld en verstoren het proces: storingen. Met DentalRules heeft u altijd zicht op de storingen per apparaat. De medewerker die de storing constateert, meldt deze in het systeem. De storing is daarna voor elke medewerker zichtbaar. Wanneer u vervolgens contact heeft met de leverancier, kunt u precies zien hoe vaak een bepaalde storing heeft plaatsgevonden en wat dit heeft gekost.

Deze storingen zijn gekoppeld aan de leverancier, net als de periodieke taken. Zo ziet u in één overzicht de historie van elk apparaat wat betreft het onderhoud en de storingen. Zo ziet u dus direct of u om onjuiste redenen voorrijdkosten en/of monteurskosten heeft betaald. U kunt dit in de toekomst dan voorkomen.

Taken

Overzicht van al uw dag-, week-, maand- en jaartaken

Hoekstukken

Een overzicht van al uw reparaties aan alle hoekstukken

Protocollen

Alle benodigde protocollen voor uw praktijk

Personeelsdossier

Al uw personeelsdocumentatie speciaal voor de mondzorg

Vergaderingen

Actiepunten kunnen niet meer vergeten worden en de notulen worden in het programma opgeslagen

Intranet

Stuur meldingen voor de hele praktijk, chat in groepen of onderling

Menu