Tandarts wordt steeds meer manager

Waar de tandarts voorheen een behandelend specialist was, wordt deze steeds meer geacht manager te zijn. Hoe kun je binnen de praktijk zowel verantwoordelijk zijn voor de zorgprocessen, als voor de kwaliteit van zorg?

Binnen de wereld van de tandheelkunde groeit de invloed van zorgverzekeraars gestaag en de zorgkosten blijven stijgen. Taakherschikking binnen de tandheelkunde heeft daarom weer de aandacht. Het aantal voorbehouden handelingen dat bijvoorbeeld door tandartsassistenten en mondhygiënisten uitgevoerd mag worden, indien gekwalificeerd, neemt toe. Dit soort ontwikkelingen zorgen ervoor dat de tandarts steeds meer manager moet worden.

Sturen op kwaliteit

In praktijk zien we dat veel tandartspraktijken bezig zijn met kwaliteit. Het beschrijven van processen, evalueren en sturen krijgt steeds meer aandacht. De zorgverzekeraars vragen hier om, om zo inzicht te krijgen in en sturing te geven aan het aanbod van kwalitatieve zorg. Bijvoorbeeld declaratiemogelijkheden en factoringconstructies worden voorbehouden aan praktijken die de zorg en de administratie op orde hebben. Het analyseren en controleren van processen is een extra uitdaging maar wanneer juist uitgevoerd uiteindelijk tijdsbesparing oplevert door geoptimaliseerde processen.

DentalRules ziet dat er veel aandacht is voor ISO of soortgelijke kwaliteitscertificeringen. Ben je eenmaal gecertificeerd, hoe zorg je er dan voor dat iedereen binnen de praktijk op de hoogte is van protocollen en werkinstructies? Welke controlemechanismen zijn dan wenselijk? Het is immers nodig om processen te evalueren om deze te verbeteren! Je hebt dan gegevens nodig, inzicht in incidenten, uitvoering van taken, functioneren van apparaten en service van leveranciers. Daarnaast ben je in het kader van wet- en regelgeving verplicht data te verzamelen. De registratie van incidenten, overeenkomsten en datalekken zorgt voor extra administratieve druk. Software kan dan de dagelijkse werkzaamheden niet alleen ondersteunen en makkelijker maken, maar ook zorgen voor waardevolle informatie.

Software maakt het makkelijker

In toekomst vinden er ongetwijfeld nog meer veranderingen binnen de tandheelkunde plaats. Het effect van die veranderingen zal impact hebben op de dagelijkse gang van zaken binnen de praktijk. Waar binnen een grotere praktijk sowieso meer behoefte is aan sturing, zal het voor kleine praktijken meer impact hebben.

‘Software kan dagelijkse werkzaamheden makkelijker maken’

In beide gevallen geldt dat om kwalitatief en plezierig met elkaar te kunnen werken, afspraken en de naleving ervan belangrijk zijn. Met behulp van software, die het uitvoeren en vastleggen van taken en werkzaamheden vereenvoudigt, is een efficiënte en inhoudelijke sturing goed mogelijk.

Bekijk hier het gehele PDF artikel.

DentalRules blog

Vorig bericht
De nieuwe AVG wetgeving
Volgend bericht
Wat is kwaliteit binnen de Mondzorg?
Menu