Vergaderingen

Altijd inzicht in de notulen

Vergeet nooit meer een actiepunt vanuit de vergadering

Notulen worden direct in het programma gemaakt en medewerkers kunnen punten die zij willen bespreken bij u indienen. Wanneer u de punten accepteert, kunnen daarna direct de notulen hieronder worden geschreven.

De actiepunten die voortkomen uit de vergadering kunnen direct worden gekoppeld aan de medewerker en komen zo op zijn/haar dashboard terecht om uit te voeren. Wordt het actiepunt niet opgepakt? Dan staat deze automatisch zichtbaar op de volgende vergadering.

U hoeft nooit meer notulen achteraf digitaal toe te sturen, deze worden zijn direct voor alle aanwezige deelnemers aan de vergadering inzichtelijk.

Medewerkers kunnen direct incidenten en klachten indienen als agendapunt voor de vergadering!
Protocollen

Alle benodigde protocollen voor uw praktijk

Taken

Overzicht van al uw dag-, week-, maand- en jaartaken

Incidentenregistratie

Verbetervoorstellen en incidentenregistratie conform de WKKGZ

Gevaarlijke stoffen register

Eén overzicht van al uw stoffen en bijhorende risico’s

Roosters

Gemakkelijk al uw personeel inplannen en herplannen

Menu