Vergaderingen - DentalRules

Vergaderingen

Altijd inzicht in de notulen

Nooit meer een actiepunt uit de vergadering vergeten

Vaste vergaderstructuur en vergaderingen voor alle genodigden inzichtelijk vooruitplannen

Medewerkers kunnen onderwerpen die zij willen bespreken tijdens de vergadering bij u indienen via DentalRules. U kunt daarnaast als beheerder incidenten en klachten aan de vergadering koppelen.

Tijdens de vergadering kunt u in DentalRules direct notuleren. U hoeft daarom nooit meer notulen achteraf digitaal toe te sturen. Ze zijn direct voor alle uitgenodigde deelnemers aan de vergadering inzichtelijk.

De actiepunten die voortkomen uit de vergadering kunnen direct worden gekoppeld aan de medewerker. Deze punten komen op zijn/haar dashboard terecht, zodat de medewerker weet dat hij/zij deze taak moet uitvoeren. Als het actiepunt niet wordt opgepakt, dan staat dit automatisch zichtbaar op de volgende vergadering. De actiepunten worden namelijk meegenomen naar de volgende vergadering tot ze zijn afgetekend in het systeem.

Medewerkers kunnen direct agendapunten indienen voor de vergadering. Dit hoeft dus niet meer per mail.
Protocollen

Alle benodigde protocollen voor uw praktijk

Taken

Overzicht van al uw dag-, week-, maand- en jaartaken

Incidentenregistratie

Verbetervoorstellen en incidentenregistratie conform de WKKGZ

Gevaarlijke stoffen register

Eén overzicht van al uw stoffen en bijhorende risico’s

Roosters

Gemakkelijk al uw personeel inplannen en herplannen

Menu