Verzuim-, verlof- en overurenregistratie - DentalRules

Verzuim-, verlof- en overurenregistratie

Overuren worden automatisch bijgehouden vanuit het rooster en/of de aanvragen

Eenvoudig verzuim of verlof aanvragen

Hulp bij het zoeken van vervanging

In de verzuim-, verlof- en overurenregistratie worden de vakanties, de absenties en het bijzonder verlof van uw medewerkers geregistreerd. De medewerkers dienen deze zelfstandig in, waarna u het verzoek alleen nog maar hoeft te accepteren of te weigeren.

Overuren worden in het systeem automatisch bijgehouden vanuit het rooster. Daarnaast is de verzuim- en verlofregistratie gekoppeld aan het rooster, zodat u direct kunt zien wat voor invloed het absentieverzoek op het rooster heeft. U krijgt vervolgens suggesties voor andere medewerkers die op deze momenten beschikbaar zijn.

Medewerkers kunnen zien hoeveel collega’s in een periode afwezig zijn, zodat ze zelf kunnen bepalen of het handig is om verzuim aan te vragen. U krijgt daardoor geen onnodige verzoeken meer. De vakantie-uren worden automatisch jaarlijks berekend, zodat de medewerker kan zien waar hij/zij dat jaar recht op heeft.

Bij langdurige ziekte krijgt u bovendien automatisch meldingen conform de Wet Verbetering Poortwachter. Wanneer u aangeeft dat sprake is van een lang verzuim, herinnert DentalRules u er op tijd aan welke verplichte documentatie u moet invoeren. U weet zo zeker dat u voldoet aan de eisen uit de Wet Verbetering Poortwachter, wat betekent dat u altijd alle documentatie op orde heeft voor onder meer uw verzekeraar.

Aan het eind van de maand geeft u aan welke data naar de accountant moeten worden doorgestuurd. Deze informatie wordt automatisch in het salarisverwerkingsprogramma verwerkt. U hoeft dus nooit meer een mail met mutaties te versturen naar uw accountant.

Protocollen

Alle benodigde protocollen voor uw praktijk

Taken

Overzicht van al uw dag/week/maand en jaartaken

Incidentenregistratie

Verbetervoorstellen en incidentenregistratie conform de WKKGZ

Personeelsdossier

Al uw personeelsdocumentatie speciaal voor de mondzorg

Up-To-Date

Altijd Up-To-Date

Menu