Waar let de inspectie (IGZ) in het bijzonder op?

Een handig artikel met informatie over de controles

Als de inspectie langskomt, dan controleren zij verschillende activiteiten binnen een praktijk of instelling. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit van de mondzorg.

Wanneer komt de inspectie langs?

De inspectie komt onaangekondigd op bezoek. Meestal is er een reden waarom er een controle wordt uitgevoerd. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat de praktijk net geopend is of net verbouwd is. In deze gevallen wordt er vooral gecontroleerd of de praktijk voldoet aan alle regels.

Een andere reden om een controle uit te voeren, is het ontvangen van klachten over de praktijk. Patiënten en medewerkers kunnen bij de IGJ een melding maken van een probleem bij de praktijk of de instelling. Naast het ontvangen van klachten, kan de inspectie ook kijken naar de hoeveelheid incidenten. Incidenten in de praktijk moeten soms worden gemeld bij de IGJ. Door het registreren van incidenten kan de IGJ besluiten om een keer te gaan kijken bij de praktijk.

Waar let de inspectie over het algemeen op?

De inspectie kijkt naar verschillende activiteiten. Het eerste aandachtspunt waar naar wordt gekeken, zijn behandelingen die grote risico’s met zich meebrengen. Denk hierbij aan behandelingen onder (volledige) narcose en het plaatsen van implantaten.

Het tweede punt waarop wordt gelet, is de taakdelegatie. Er wordt dan gekeken of onbevoegde of onbekwame personen de behandeling uitvoeren. Als dat het geval is, is de veiligheid van deze behandelaar en van zijn patiënten ernstig in gevaar. Bij dit vergrijp zal zwaar worden opgetreden door de inspectie, denk daarbij aan het geven van een dwangbevel of het onder toezicht stellen van de praktijk.

Het derde punt waar de IGJ naar kijkt, is de werkwijze bij het informeren van patiënten en het verkrijgen van toestemming van patiënten. Bijvoorbeeld wat betreft behandelplannen of het patiëntendossier beschikbaar stellen aan de patiënt. Op dit moment liggen er plannen klaar waarbij elke patiënt online inzicht zou moeten gaan krijgen in het eigen dossier.

Het vierde punt is misschien wel één van de belangrijkste. De inspectie houdt toezicht op de vier hoofdthema’s: infectiepreventie, radiologie, zorg en organisatie. Op deze manier wordt er gekeken of de medewerkers van de praktijk veilig werken. Ook het bekijken van het röntgen protocol is een standaard punt bij de inspectie.

Mondspoelen met bekertje koud waterHet moment dat een patiënt haar mond gaat spoelen met water.

Het laatste punt waar de inspectie in het algemeen naar kijkt, is of de werkwijze v.d medewerkers van een praktijk of instelling voldoet aan de normen en richtlijnen.

De punten drie tot en met vijf die hierboven worden genoemd, hebben allemaal te maken met richtlijnen en procedures. Het is van groot belang dat binnen een praktijk iedereen handelingen op dezelfde wijze verricht en iedereen daarbij voldoet aan de eisen. Daarom is het verstandig om alle activiteiten binnen een praktijk, zelfs situaties die bijna nooit voorkomen, goed te documenteren. Niet alleen zodat men zelf altijd de procedures kan herleiden, maar ook zodat de inspectie direct kan zien hoe men te werk gaat in bepaalde situaties.

Waarop let de inspectie in het bijzonder op vanaf 2017?

Naast de algemene punten, kijkt de inspectie ook naar één focuspunt. vanaf 2017 kijkt de inspectie in het bijzonder naar de volgende twee punten:

-Het eerste punt is waar de inspectie naar kijkt, is of de mondzorgpraktijken voldoen aan de normen om röntgenfoto’s te mogen maken. Voor deze controle gebruiken ze het toetsingskader. De sector maakt per jaar tussen de 7 en 9 miljoen röntgenfoto’s. Om een röntgenfoto te mogen maken, moet de gebruiker van het apparaat gecertificeerd zijn én moet er worden voldaan aan de volgende wet- en regelgeving: de Kernenergiewet, het Besluit Stralingsbescherming en de richtlijn Stralingsbescherming van de KNMT.

-Het tweede punt waar de inspectie dit jaar extra op let, is titelvoering. Het moet voor de patiënt duidelijk zijn welke functie een medewerker heeft. Bij grotere tandartspraktijken is het daarom ook aan te bevelen om naambordjes te dragen en op deze naambordjes de functie neer te zetten. Hierdoor kan de patiënt zien dat de tandarts de behandeling doet, in plaats van bijvoorbeeld een tandartsassistent.

Daarnaast is het streng verboden om de verkeerde titel te voeren. Als u geen orthodontist bent, en niet bent ingeschreven bij RTS, dan mag u uiteraard niet op uw briefpapier, naambordje of website zetten dat u orthodontist bent.

“Tandartsen die orthodontie bedrijven, maar die niet als orthodontist staan ingeschreven in het specialistenregister, mogen zichzelf uitsluitend aanduiden als: ‘tandarts voor orthodontie’.”

Handhaving

Als de inspectie is langs geweest en een rapport heeft opgesteld, dan kan het zijn dat de conclusie is dat er dingen niet goed gaan binnen de praktijk of de instelling. De inspectie kan dan verbetermaatregelen opleggen, of overgaan op bestuursrechtelijke maatregelen. Denk daarbij aan een boete, verscherpt toezicht, een aanwijzing of een bevel.

DentalRules blog

Vorig bericht
Titelvoering binnen mondzorg
Volgend bericht
Bezoek van de Inspectie. Wat nu?
Menu